Jordabalken

JordabalkenJordabalken utgörs av den del av lagboken som innehåller grundläggande bestämmelser på fastighetsrättens område. Jordabalken reglerar exempelvis köp, hyra och arrende av fast egendom.

Kapitel 12 i Jordabalken kallas för  Hyreslagen och reglerar uthyrning av villa och andrahandsuthyrning av lägenhet och lokal.

  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon