Jordabalken

JordabalkenJordabalken utgörs av den del av lagboken som innehåller grundläggande bestämmelser på fastighetsrättens område. Jordabalken reglerar exempelvis köp, hyra och arrende av fast egendom.

Kapitel 12 i Jordabalken kallas för  Hyreslagen och reglerar uthyrning av villa och andrahandsuthyrning av lägenhet och lokal.