Andrahandskontrakt lokal

Andrahandskontrakt lokalAndrahandskontrakt lokal – Eftersom det uppstår ett hyresförhållande mellan förstahandshyresgästen, som således blir hyresvärd, och andrahandshyresgästen, som blir hyresgäst, så är ett hyreskontrakt dem emellan ett måste.
Hyreskontraktet måste vara skriftligt och hyresvärden och hyresgästen skall ha var sitt exemplar av det. Den huvudsakliga hyresvärden/fastighetsägaren/bostadrättsföreningen brukar också vilja ha ett exemplar.

I ett andrahandskontrakt för lokal bör framkomma:

 • Hyrans storlek och vad som ingår i hyran
 • Hur hyran skall betalas
 • Om hyran ska följa hyresutvecklingen
 • Hyresperiod
 • Uppsägningsvillkor och uppsägningstid
 • Vad lokalen skall användas till
 • Om hyresgästen har tillstånd att bo i lokalen
 • Om lokalen som ska hyras ut är inredd eller inte
 • Ansvarsfördelning
 • Lokalens skick
 • Att andrahandshyresgästen är skyldig att teckna en för lokalen lämplig försäkring
 • Att avtal om avstående från besittningsskydd har avtalats
 • Om tillstånd för andrahandsuthyrning har inhämtats från hyresvärden

Det normala är att ett lokalhyresavtal gäller i tre år med nio månaders uppsägingstid och tre års förlängningstid.

Vi rekommenderar att ni köper ett färdigt andrahandskontrakt på Juridiska Dokument. Alla dokument på Juridiska Dokument är upprättade av jurister, uppdateras i takt med rättsutvecklingen och finns tillgängliga för direkt nedladdning. Här kan du ladda ner ditt andrahandskontrakt!