Andrahandskontrakt lokal

Andrahandskontrakt lokal

Andrahandskontrakt lokal – Eftersom det uppstår ett hyresförhållande mellan förstahandshyresgästen, som således blir hyresvärd, och andrahandshyresgästen, som blir hyresgäst, så är ett hyreskontrakt dem emellan ett måste.
Hyreskontraktet måste vara skriftligt och hyresvärden och hyresgästen ska ha var sitt exemplar av det. Den huvudsakliga hyresvärden/fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen brukar också vilja ha ett exemplar.

I ett andrahandskontrakt för lokal bör framkomma:

 • Hyrans storlek och vad som ingår i hyran
 • Hur hyresbetalningen ska gå till
 • Om hyran ska följa hyresutvecklingen
 • Hyresperiod
 • Uppsägningsvillkor och uppsägningstid
 • Lokalens användningsområde
 • Om hyresgästen har tillstånd att bo i lokalen
 • Om det ingår inventarier i uthyrningen
 • Ansvarsfördelning
 • Lokalens skick
 • Att andrahandshyresgästen är skyldig att teckna en för lokalen lämplig försäkring
 • Om det finns ett avtal om avstående från besittningsskydd
 • Om det finns ett tillstånd för andrahandsuthyrning av hyresvärden

Det normala är att ett lokalhyresavtal gäller i tre år med nio månaders uppsägningstid och tre års förlängningstid.

Vi rekommenderar att ni köper ett färdigt andrahandskontrakt på Juridiska Dokument. Alla dokument på Juridiska Dokument är upprättade av jurister, de uppdateras i takt med rättsutvecklingen och finns tillgängliga för direkt nedladdning. Här kan du ladda ner ditt andrahandskontrakt!