Andrahandskontrakt hyresrätt

Andrahandskontrakt hyresrättAndrahandskontrakt hyresrätt – Eftersom det uppstår ett hyresförhållande mellan förstahandshyresgästen, som således blir hyresvärd, och andrahandshyresgästen, som blir hyresgäst, så är ett hyreskontrakt dem emellan ett måste.
Andrahandskontraktet måste vara skriftligt och hyresvärden och hyresgästen skall ha var sitt exemplar av det.

I ett andrahandskontraktet för hyresrätt bör framkomma:

 • Vilken hyra som ska betalas
 • Vad som ingår i hyran
 • Hur hyran skall betalas
 • Hyresperiod
 • Uppsägningsvillkor och uppsägningstid
 • Om hyran ska följa hyresutvecklingen
 • Om lägenheten som ska hyras ut är möblerad eller inte
 • Lägenhetens skick
 • Att andrahandshyresgästen är skyldig att teckna hemförsäkring
 • Att avtal om avstående från besittningsskydd har ingåtts
 • Om tillstånd för andrahandsuthyrning har inhämtats

Vi rekommenderar att ni köper ett färdigt andrahandskontrakt på Juridiska Dokument. Alla dokument på Juridiska Dokument är upprättade av jurister, uppdateras i takt med rättsutvecklingen och finns tillgängliga för direkt nedladdning. Här kan du ladda ner ditt andrahandskontrakt!