Hyran vid andrahandsuthyrning av hyresrätt

När du hyr ut din hyresrätt så får du inte ta ut mer i hyra än vad bruksvärdet är på lägenheten. Med bruksvärde menas en objektiv bedömning av vad den aktuella lägenheten är värd i jämförelse med likvärdiga lägenheter. Hyresnämnden löser tvister vid hyresfrågor.

Den hyra du betalar för din hyresrätt brukar oftast vara i enlighet med bruksvärdet vilket innebär att du kan ta ut samma hyra av andrahandshyresgästen. Är du osäker på om den är rätt så kan du ta kontakt med hyresnämnden på din ort för att få den exakta summan. Är du medlem i hyresgästföreningen kan du också få hjälp av dem med att ta reda på bruksvärdet.

Möblerad lägenhet
För att en lägenhet skall räknas som ”möblerad” skall den som hyr lägenheten inte behöva ta med sig några möbler eller övriga inventarier alls. Det är skäligt att lägga på 10% av inventariernas begagnade värde/år på hyran. Exempelvis: Inventariernas dagsvärde (INTE inköpsvärde) är 40000 kr. 10% = 4000 kr/12 = 330 kronor att lägga till på månadshyran.

El, garage, bredband, telefon mm
Betalas dylika tjänster direkt till förstahandshyresgästen så läggs de summorna på hyran. Bifoga gärna senaste betalda räkning för att ha bevis på summorna som andrahandshyresgästen skall betala. Det är dock att rekommendera att andrahandshyresgästen ordnar egna abonnemang och avtal för att undvika problem.

Hyresutveckling
Det är viktigt att notera på andrahandshyreskontraktet att hyran följer lägenhetens hyresutveckling. Om man inte kommer överrens om detta så kan inte andrahandshyresgästen krävas på mellanskillnaden vid en hyreshöjning.

Betalning av hyran
Det bästa är om andrahandshyresgästen betalar hyran direkt till förstahandshyresgästens konto då denne är den som är ansvarig för att hyran blir betald även under andrahandsuthyrningen och kan bli uppsagd om det blir problem med betalningen till hyresvärden. Betalas hyran på annat sätt så skall man alltid se till att få kvitto på betalningen.

Vi rekommenderar att ni köper färdiga andrahandskontrakt som upprättats av jurister så ni garanterat får den information ni behöver vid andrahandsuthyrning samt att avtalen alltid är uppdaterade och juridiskt korrekta. Ni kan ladda ner alla de dokument ni behöver för andrahandsuthyrning av hyresrätt på juridiska Dokument!