Uthyrning av villa


Uthyrning av villaUthyrning av villa
och fritidshus är inte att se som andrahandsuthyrning, utan det är en uthyrning i första hand. Uthyrningen lyder under både hyreslagen (12 kap, Jordabalken) och lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). När du hyr ut din villa eller din fritidsbostad gör du det i egenskap av hyresvärd i första hand. Hyreslagen och privatuthyrningslagen är därför bindande för dig.

Kontroll av hyresgäst

När du ska hyra ut din villa/fritidsbostad så måste du noga kontrollera den personen eller de personer som du avser att hyra ut till. Kontrollera hyresgästens identitet genom att låta denne legitimera sig, ta också referenser från arbetsgivare och tidigare hyresvärdar. Du bör även ringa Kronofogden och kontrollera så att din tilltänkta hyresgäst inte har betalningsanmärkningar. Kan du tänka dig att hyra ut till någon som har betalningsanmärkning kan du alltid be om endera en deposition om några månaders hyra eller så kan du be din hyresgäst att skaffa en borgensman.

Det är också bra om du kontrollerar med ditt försäkringsbolag i vad mån din försäkring gäller vid uthyrning av villa. Därutöver bör du sätta dig in i de skatteregler som gäller vid uthyrning av villa.

Hyresavtal

Se alltid till att ha ett ordentligt och täckande hyresavtal med din hyresgäst. I avtalet bör bland annat följande framkomma:

  • Ordentlig redovisning över hyresobjektet och eventuella avvikelser.
  • Hyrestid och uppsägningstid.
  • Hyra och vad som ingår och inte i denna.
  • Om du hyr ut bostaden med eller utan inventarier. Hyr du ut den med inventarier bör du upprätta en inventarielista.
  • Om avtal om avstående från besittningsskydd har upprättat.
  • Om deposition betalas eller om borgensman finns.
  • Hur hyresgästen ska kunna använda tomt samt eventuell växtlighet
  • Hur ni kommer överens om reparationer, renoveringar osv.
  • Huruvida hyresgästen ska ha en egen försäkring eller ej.

Vi rekommenderar att du beställer de dokument som du behöver för att hyra ut din villa på Juridiska Dokument!