Hyreslagen

Hyreslagen – 12 kapitlet i Jordabalken för går under benämningen hyreslagen. Hyreslagen reglerar förhållandet mellan den som hyr ut och hyresgästen.

  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon