Hyreslagen

Hyreslagen – 12 kapitlet i Jordabalken för går under benämningen hyreslagen. Hyreslagen reglerar förhållandet mellan den som hyr ut och hyresgästen.