Hyra ut villa

Hyra ut villa - Funderar du på att hyra ut din villa eller ditt fritidshus. Du hittar all information du behöver här på Andrahandsuthyrning.com!

Funderar du på att hyra ut din villa? Dagens vikande bostadsmarknad gör att många husägare och ägare av fritidshus väljer att hyra ut sitt hus istället för att sälja det. Om du funderar på att hyra ut din villa i avvaktan på att husmarknaden förbättras så finns det en hel del att tänka på.

Förutom de juridiska aspekterna vad gäller uthyrning av villa vill vi påminna om något som ofta glöms bort när någon ska hyra ut sitt hus. Se till att både huset och trädgården är i bästa skick. Människor som står i begrepp att hyra en villa värdesätter samma saker som en potentiell husköpare gör. Det är därför viktigt att uthyrningsobjektet ser inbjudande ut. Således bör du investera tid i att städa bort bråte som ligger och skräpar, klippa gräsmattan samt städa ordentligt inomhus. Behöver något repareras så tjänar du absolut på att göra detta innan du hyr ut villan.

Hyreskontrakt för uthyrning av villa

Glöm inte att det är absolut nödvändigt att du och din hyresgäst skriver ett hyreskontrakt er emellan. På Juridiska Dokument kan du ladda ner ett juridiskt korrekt hyreskontrakt för villa samt fritidshus som är upprättat av jurister. Hyreskontraktet ifråga reglerar allt som har med ert hyresförhållande att göra, vilket skyddar både dig och din hyresgäst.

Skälig hyra vid uthyrning av villa

Formeln för att räkna ut en skälig hyra vid uthyrning av villa är följande:

Driftskostnader + Kapitalkostnader

När du ska räkna ut den hyra du kan ta ut för att hyra ut din villa ska du alltså först räkna ut de driftskostnader du har. Detta förutsätter givetvis att din hyresgäst inte har egna abonnemang för dessa, exempelvis el, bredband osv.

När du kommit fram till hur stora driftskostnader du har ska du addera dessa med kapitalkostnaderna för bostaden. Kapitalkostnaden beräknas såsom en skälig årlig avkastningsränta på villans marknadsvärde. Man kan räkna med en avkastningsränta upp till 2%, och detta kan man göra även om villan är obelånad.

Vi tänker oss att din villa är värd 4 000 000 kr och vi räknar med en skälig avkastningsränta på 2% över Riksbankens referensränta, som i april 2023 är 2,5%, vilket då ger följande uträkning:

4 000 000 x 0,045 = 180 000 kr/ år, vilket i sin tur ger 180 000/12 = 15 000 kr/månad.

Din hyresgäst kommer att ha ett eget el-abonnemang, eget internetabonnemang och en egen hemförsäkring. Dina utgifter är sophantering och en försäkring på 2 500 kr/månad vilket du får lägga till det uträknade kapitalkostnaderna för att få fram den hyra du kan ta ut för att hyra ut din villa:

15 000 + 2 500 = 17 500 kronor/månad

Självklart kan du lägga till ett hyrespåslag om upp till 15% om villan hyrs ut möblerad! När en bostad är ”möblerad” ska den som flyttar in bara ta med sig sina personliga ägodelar, allt annat ska finnas i bostaden. Om du inte hyr ut din villa helt möblerad kan du ta ut en mindre procentandel som hyrespåslag.