Uthyrning av bostadsrätt

Uthyrning av bostadsrätt

Uthyrning av bostadsrätt

Lagen om uthyrning av egen bostad gäller vid uthyrning av bostadsrätt.

Uthyrning av bostadsrätt

Vid uthyrning av bostadsrätt när syftet är att bostadsrätten skall användas som bostad gäller reglerna i lagen om uthyrning av egen bostad. Hyresvärden och hyrestagaren kan själva komma överens om hyrans storlek. Det finns dock en lagstadgad begränsning och det är att den överenskomna hyran inte påtagligt får överstiga kapitalkostnaden och driftskostnaderna för bostadsrätten. Vill ni läsa mer om hur hyran bestäms kan ni läsa om det i denna artikel: Hyra ut bostadsrätt.

Ladda ner alla de dokument som du behöver när du ska hyra ut din bostadsrätt i andra hand!

Näringsverksamhet vid uthyrning av bostadsrätt

Lagen om uthyrning av egen bostad gäller inte om uthyrningen räknas som näringsverksamhet. Normalt anses inte en person som hyr ut bostadsrätt som han eller hon inte behöver under en period bedriva näringsverksamhet. När samma person hyr ut tre bostäder eller fler anses det vara en näringsverksamhet. Även om det inte anses vara en näringsverksamhet så gäller lagen om uthyrning av egen bostad endast för den första upplåtelsen. För den andra upplåtelsen gäller hyreslagens regler om andrahandsuthyrning

Klicka här för mer information om hur du går till väga när du ska hyra ut din bostadsrätt i andra hand!