Hyreskontrakt villa

Hyreskontrakt villaHyreskontrakt villa – När du skall hyra ut din villa så är det väldigt viktig att du och din hyresgäst upprättar ett skriftligt hyreskontrakt er emellan. Hyresavtalet måste vara skriftligt och hyresvärden och hyresgästen skall ha var sitt exemplar av det.

I ett hyreskontrakt för villa bör framkomma:

  • Vilken hyra som avtalats
  • Vad som ingår i hyran
  • Hur hyran skall betalas
  • En specificering av hyresperioden
  • Uppsägningsvillkor och uppsägningstid
  • Om hyran ska följa hyresutvecklingen
  • Om villan som ska hyras ut är möblerad eller inte
  • Villans skick
  • Att hyresgästen är skyldig att teckna hemförsäkring

Vi rekommenderar att ni köper ett färdigt hyreskontrakt för villa på Juridiska Dokument. Alla dokument på Juridiska Dokument är upprättade av jurister, uppdateras i takt med rättsutvecklingen och finns tillgängliga för direkt nedladdning. Här kan du ladda ner ett hyreskontrakt för villa! Hyreskontraktet ifråga reglerar allt som har med hyresförhållandet att göra: hyra och hyresvillkor, uppsägningsvillkor med mera. Allt för att skydda både dig som hyresvärd och din hyresgäst.