Andrahandsuthyrning av lokal


Andrahandsuthyrning av lokalAndrahandsuthyrning av lokal
– Ämnar du upplåta din lokal åt någon annan under en tid så är det, oberoende av vem du upplåter lokalen till, frågan om en andrahandsuthyrning.

Tillstånd till andrahandsuthyrning

Tänker du hyra ut hela lokalen kräver detta ett tillstånd till andrahandsuthyrning utav din hyresvärd. Detta måste du alltid ansöka om skriftligt och i god tid före det är tänkt att andrahandsuthyrningen ska börja.

Upplåter du endast en del av lokalen i andra hand så behöver du inget tillstånd av din hyresvärd.

Hyr du ut i andra hand utan tillstånd av din hyresvärd kan andrahandshyresgästen bli vräkt och du kan förlora ditt förstahandshyreskontrakt. Undantag finns för lokaler som till största delen används för näringsverksamhet. Då har nämligen hyresgästen rätt att överlåta hyresrätten samtidigt som man överlåter verksamheten. Denna rätt går inte att avtala bort på något sätt.

Godkänner inte din hyresvärd dina skäl till andrahandsuthyrning så kan du söka tillfälligt tillstånd hos hyresnämnden.

Verksamhet

Du får inte driva annan verksamhet i lokalen än den som framkommer i hyreskontraktet mellan dig och din hyresvärd. Har ni kommit överens om annat är det givetvis det som gäller. Gäller andrahandsuthyrningen någon annan sorts verksamhet så måste du ansöka om ändring av detta. Godkänner inte hyresvärden detta så kan man ansöka om tillstånd hos hyresnämnden. För att de ska godkänna en sådan förfrågan krävs följande:

  • Den som ansöker om tillstånd ska ha hyrt lokalen i första hand i minst två år
  • Det ska finnas beaktansvärda skäl till andrahandsuthyrningen, exempelvis bättre ekonomisk vinning
  • Hyresvärdens anledning till att neka till tillstånd för andrahandsuthyrning är obefogad

Ansvar som förstahandshyresgäst

Som förstahandshyresgäst är du alltid ytterst ansvarig för lokalen oavsett om du är verksam i den under tiden du hyr ut den i andra hand eller ej.  Du riskerar att bli vräkt om inte andrahandshyresgästen sköter sig. Gör alltid en grundlig undersökning av den du ämnar hyra ut till genom att ta referenser och göra en kreditprövning.

Vi rekommenderar att du beställer de dokument som du behöver för att hyra ut din lokal i andra hand på Juridiska Dokument!

Här kan du läsa mer om andrahandskontrakt för lokal!