Andrahandsuthyrning av lokal

Andrahandsuthyrning av lokalAndrahandsuthyrning av lokal – Ämnar du upplåta din lokal åt någon annan under en tid så är det, oberoende av vem du upplåter lokalen till, frågan om en andrahandsuthyrning.

Denna upplåtelse kräver hyresvärdens samtycke och detta bör ansökas om, skriftligt, i god tid innan det är tänkt att andrahandsuthyrningsperioden skall inledas.

Upplåter du endast en del av lokalen i andra hand så krävs inget godkännande av din hyresvärd. Normalt tillåts andrahandsuthyrning av 50% av lokalytan.

Hyr du ut i andra hand trots att du inte har något tillstånd av din hyresvärd, så riskerar såväl du som andrahandshyresgästen att bli vräkta. Du kan dessutom förlora ditt förstahandshyreskontrakt. Undantag finns för lokaler som till största delen används för näringsverksamhet, där hyresgästen har rätt att överlåta hyresrätten samtidigt som verksamheten överlåtes. Denna rätt kan inte avtalas bort på något sätt.

Godkänner inte din hyresvärd dina skäl till andrahandsuthyrning så kan du söka tillfälligt tillstånd hos hyresnämnden.

Verksamheten i lokalen får endast drivas i enlighet med vad som är skrivet i hyreskontraktet mellan dig som huvudhyresgäst och din hyresvärd, om ni inte kommit överrens om annat. Gäller andrahandsuthyrningen någon annan sorts verksamhet så måste du ansöka om ändring av detta. Godkänner inte hyresvärden detta så kan man ansöka om tillstånd hos hyresnämnden. För att de skall godkänna en sådan förfrågan krävs det att den som söker har hyrt lokalen i minst två år, har beaktansvärda skäl (exempelvis bättre ekonomisk vinning) samt att hyresvärdens anledning till att neka är befogad.

Som förstahandshyresgäst är du fortfarande ytterst ansvarig för lokalen trots att du inte är verksam i den under andrahandsuthyrningen och du riskerar att bli vräkt om inte andrahandshyresgästen sköter sig. Vi råder dig därför till att göra en grundlig undersökning av den du ämnar hyra ut till genom att ta referenser och göra en kreditprövning.

Vi rekommenderar att du beställer de dokument som du behöver för att hyra ut din lokal i andra hand på Juridiska Dokument!

Här kan du läsa mer om andrahandskontrakt för lokal!