Andrahandsuthyrning av bostadsrätt

Andrahandsuthyrning av bostadsrätt - Andrahandskontrakt för uthyrning av bostadsrätt i andra handAndrahandsuthyrning av bostadsrätt kräver din bostadsrättsförenings samtycke och detta bör du ansöka om skriftligen i god tid innan det är tänkt att hyresperioden skall inledas. Hyr du ut din bostadsrättslägenhet i andra hand utan något tillstånd från din bostadsrättsförening, så riskerar du att få din bostadsrätt förverkad.

Tänk på att en ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning endast gäller för den person eller de personer som omnämns i tillståndet och endast för utsatt tidsperiod. Om andrahandshyresgästen byts ut eller ni vill förändra hyrestiden måste en ny ansökan lämnas in till bostadsrättsföreningen. Kom ihåg att även i detta fall vara ute i god tid då det annars kan bli frågan om olovlig andrahandsuthyrning om det gamla tillståndet har gått ut och andrahandshyresgästen bor kvar.

Glöm inte att du som bostadsrättshavare är ytterst ansvarig  inför bostadsrättsföreningen för din bostadsrätt trots att du inte bor i den under andrahandsuthyrningen och du riskerar att få din bostadsrätt förverkad om inte din hyresgäst sköter sig. Vi råder dig därför till att göra en grundlig undersökning av den du ämnar hyra ut till genom att ta referenser samt göra en kreditprövning.

Vi rekommenderar att du beställer de dokument som du behöver för att andrahandsuthyrning av bostadsrätt på Juridiska Dokument!