Andrahandsuthyrning av bostadsrätt

Andrahandsuthyrning av bostadsrätt - Andrahandskontrakt för uthyrning av bostadsrätt i andra hand

Andrahandsuthyrning av bostadsrätt kräver att din bostadsrättsförening samtycker till andrahandsuthyrningen. Detta bör du ansöka om skriftligen i god tid innan det är tänkt att hyresperioden ska inledas. Hyr du ut din bostadsrättslägenhet i andra hand utan tillstånd från din bostadsrättsförening riskerar du att få din bostadsrätt förverkad.

Tänk på att en ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning endast gäller för den person eller de personer som är omnämnda i din ansökan och endast för utsatt tidsperiod. Byter du andrahandshyresgäst eller ändrar hyrestiden ska du alltid lämna in en ny ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning till bostadsrättsföreningen. Kom ihåg att även i detta fall vara ute i god tid. Annars kan det bli frågan om olovlig andrahandsuthyrning, om det gamla tillståndet har gått ut och andrahandshyresgästen bor kvar.

Glöm inte att du som bostadsrättshavare alltid är ytterst ansvarig för din bostadsrätt.  Detta även om du inte bor i den under andrahandsuthyrningen. Du riskerar att få din bostadsrätt förverkad om inte din hyresgäst sköter sig. Gör alltid en grundlig undersökning av den du ämnar hyra ut till genom att ta referenser samt göra en kreditprövning. Betala också avgiften till bostadsrättsföreningen själv, så du är säker på att den blir betald.

Vi rekommenderar att du beställer de dokument som du behöver för att andrahandsuthyrning av bostadsrätt på Juridiska Dokument!