Andrahandskontrakt bostadsrätt

Andrahandskontrakt bostadsrättAndrahandskontrakt bostadsrätt – Eftersom det vid en andrahandsuthyrning uppstår ett hyresförhållande mellan bostadsrättsinnehavaren, som blir hyresvärd, och andrahandshyresgästen, som blir hyresgäst, är ett hyreskontrakt dem emellan ett måste. Hyreskontraktet måste vara skriftligt och hyresvärden och hyresgästen ska ha var sitt exemplar av det. Bostadsrättsföreningen brukar också vilja ha ett exemplar.

I ett andrahandskontraktet för bostadsrätt bör framkomma:

  • Vilken hyra som ni kommit överens om
  • Vad som ingår i hyran
  • Hur hyran ska betalas
  • Hyresperiod
  • Uppsägningsvillkor och uppsägningstid
  • Om hyran ska följa hyresutvecklingen
  • Om lägenheten som ska hyras ut är möblerad eller omöblerad
  • Lägenhetens skick
  • Om tillstånd för andrahandsuthyrning har inhämtats
  • Att andrahandshyresgästen är skyldig att teckna hemförsäkring

Vi rekommenderar att ni köper ett färdigt andrahandskontrakt för bostadsrätt på Juridiska Dokument. Alla dokument på Juridiska Dokument är upprättade av jurister, uppdateras i takt med rättsutvecklingen och finns tillgängliga för direkt nedladdning. Här kan du ladda ner ditt andrahandskontrakt!