Vräkning

VräkningVräkning är då nyttjanderättshavare tvångsvis avhyses. Exempelvis kan en andrahandshyresgäst som vägrar flytta trots att andrahandskontraktet blivit uppsagt bli vräkt av Kronofogden.

Mer information om vräkning finns på Kronofogdens hemsida.