Varmhyra

Varmhyra – Om kostnaderna för värme och vatten, ibland även el, ingår i hyran så kallas det för varmhyra.