Uppsägning

Uppsägning – En uppsägning är ett meddelande om att avtalspart vill att ett avtal skall upphöra.