Uppsägning

Uppsägning – En uppsägning är ett meddelande om att avtalspart vill att ett avtal skall upphöra.

  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon