Tillstånd till andrahandsuthyrning

Tillstånd till andrahandsuthyrning – Ett tillstånd till andrahandsuthyrning är ett skriftligt samtycke från fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen där de ger sitt tillstånd till andrahandsuthyrning av en lägenhet.

Du måste ansöka om tillstånd innan andrahandsuthyrningen inleds annars är det frågan om en olovlig andrahandsuthyrning och förstahandshyresgästen riskerar att bli uppsagd och förlora sitt hyreskontrakt och andrahandshyresgästen kan bli avhyst från bostaden utan förvarning.

Detta dokument kan köpas på Juridiska Dokument!