Rättskapacitet

RättskapacitetRättskapacitet är förmågan att vara bärare av rättigheter och skyldigheter.