Rättsförmåga

Rättsförmåga – En fysisk eller juridisk person som har rättigheter och skyldigheter har rättsförmåga.