Omyndig

Omyndig –  Omyndig, eller underårig, benämns den som ej uppnått myndighetsålder, antingen straffmyndighet eller myndighet att bland annat rösta och vara valbar i allmänna val.