Obestånd

ObeståndObestånd är detsamma som insolvens. En gäldenär som inte kan betala sina skulder är insolvent om denna oförmåga inte är tillfällig.

  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon