Nyttjanderätt

NyttjanderättNyttjanderätt är en rätt att bruka egendom som tillhör någon annan. Exempel på nyttjanderätter är arrende, hyra och lån av lös egendom.

  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon