Nyttjanderätt

NyttjanderättNyttjanderätt är en rätt att bruka egendom som tillhör någon annan. Exempel på nyttjanderätter är arrende, hyra och lån av lös egendom.