Månadsavgift

Månadsavgift – Månadsavgiften är den avgift som en bostadsrättsförening tar ut av bostadsrättsinnehavarna för att täcka de löpande kostnaderna.