Kreditprövning

Kreditprövning – En kreditprövning görs för att ta reda på kreditrisken och betalningsförmågan hos en person.