Inventarier

InventarierInventarier är lös egendom, lösöre, i ett hushåll, d v s sådant som är flyttbart: möbler, husgeråd, tavlor, personliga tillhörigheter med mera. Talar man om inventarier inom redovisning så är det vanligtvis frågan om sådana anläggningstillgångar som är avskrivningsbara för värdeminskning exempelvis kontorsmaskiner.