Inneboende

Inneboende – Om någon bor tillsammans med hyresgästen i lägenheten och har tillgång till ett eget rum samt till de gemesamma utrymmena så är personen ifråga inneboende.