Gäldenär

Gäldenär – En gäldenär (låntagare) är den som har en skuld.