Förverkan

FörverkanFörverkan är när någon genom avtalsbrott mister rätten till hyresobjektet.

Vid exempelvis andrahandsuthyrning kan hyresobjektet förverkas pga följande överträdelser:

  • Otillåten andrahandsuthyrning
  • Obetald hyra
  • Vanvård av hyresobjektet
  • Användande av bostaden för annat ändamål än vad som var överenskommet enligt avtal
  • Bedrivande av brottslig verksamhet i bostaden