Försäkringsbrev

Försäkringsbrev – Det skrivna erkännandet av det ingångna försäkringsavtalet. I försäkringsbrevet står vad din försäkring innefattar, självrisker, försäkringsperiod med mera.