Följdskada

Följdskada – En följdskada är en ekonomisk skada som följer av en sakskada och går utöver sakens värde.

  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon