Följdskada

Följdskada – En följdskada är en ekonomisk skada som följer av en sakskada och går utöver sakens värde.