Fastighet

Fastighet – Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. Varje fastighet har en egen fastighetsbeteckning. En fastighet består av ett eller flera markområden. Till en fastighet kan höra byggnader, skog, vatten m.m.

  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon