Deposition

DepositionDeposition är ett avtal om att pengar lämnas i förvar hos någon för att senare sedan återlämnas.