Deposition

DepositionDeposition är ett avtal om att pengar lämnas i förvar hos någon för att senare sedan återlämnas.

  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon