Bruksvärdesprincipen

Bruksvärdesprincipen innebär att hyran bestäms efter hur hög hyra likvärdiga lägenheter på samma ort har. Bruksvärdet bestäms av förmåner som är knutna till lägenheten samt av lägenhetens egenskaper.

  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon