Bruksvärdesprincipen

Bruksvärdesprincipen innebär att hyran bestäms efter hur hög hyra likvärdiga lägenheter på samma ort har. Bruksvärdet bestäms av förmåner som är knutna till lägenheten samt av lägenhetens egenskaper.