Bruksvärde

Bruksvärde – En lägenhets bruksvärde är det praktiska värde den anses ha ur hyresgästens synvinkel. med hänsyn till bland annat lägenhetens storlek, standard, kommunikationer och läge mm.