Bruksvärde

Bruksvärde – En lägenhets bruksvärde är det praktiska värde den anses ha ur hyresgästens synvinkel. med hänsyn till bland annat lägenhetens storlek, standard, kommunikationer och läge mm.

  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon