Bostadsrätt

Bostadsrätt – En bostadsrätt är en rätt att nyttja lägenhet i bostadsrättsförening.