Borgensförbindelse

Borgensförbindelse – En borgensförbindelse är ett dokument varigenom det framkommer att man undertecknat ett borgensåtagande, d v s går i borgen och ansvarar för att ett betalningsåtagande fullgörs.