Borgensförbindelse

Borgensförbindelse – En borgensförbindelse är ett dokument varigenom det framkommer att man undertecknat ett borgensåtagande, d v s går i borgen och ansvarar för att ett betalningsåtagande fullgörs.

  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon