Borgen

BorgenBorgen är ett åtagande av en person att ansvara för att annan fullgör en förpliktelse.

  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon