Besittning

Besittning – Att någon är i besittning av något innebär att denne rent faktiskt innehar en sak och kan förfoga över denna.

  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon