Besittning

Besittning – Att någon är i besittning av något innebär att denne rent faktiskt innehar en sak och kan förfoga över denna.