Beaktansvärda skäl

Beaktansvärda skäl – Vid andrahandsuthyrning måste det finnas godtagbara orsaker till att en hyresgäst inte använder sin lägenhet och samtidigt behåller den och därmed hyr ut den i andra hand under en period. Detta benämns som beaktandsvärda skäl. Finns det två hyresgäster på hyresavtalet så räcker det med att den ena har ett trovärdigt behov av den nya bostaden, och det är endast hyresgästens skäl för bytet som räknas. Exempel på beaktansvärda skäl är:

  • Sjukdom (en längre tids vistelse eller rehabilitering på sjukhus el dyl)
  • Studier på annan ort
  • Jobb på annan ort
  • Prova på att bo tillsammans med sambo
  • Separation
  • Speciella familjeförhållanden
  • Militärtjänstgöring

Läs mer om beaktansvärda skäl och andrahandsuthyrning här på Andrahandsuthyrning!