Avtal

Avtal – Ett avtal är en rättshandling som grundar rättigheter och skyldigheter för de inblandade parterna. Avtal  är vanligen skriftliga men även muntliga avtal är juridiskt giltiga.

  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon