Årsavgift

Årsavgift – Årsavgiften skall täcka bostadsrättsföreningens drift- och underhållskostnader av fastigheten samt eventuella räntor och amorteringar på föreningens lån. Bostadsrättsförening tar ut en avgift av lägenhetsinnehavarna för att täcka dessa löpande kostnaderna.