Årsavgift

Årsavgift – Årsavgiften skall täcka bostadsrättsföreningens drift- och underhållskostnader av fastigheten samt eventuella räntor och amorteringar på föreningens lån. Bostadsrättsförening tar ut en avgift av lägenhetsinnehavarna för att täcka dessa löpande kostnaderna.

  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon