Hyran vid andrahandsuthyrning av hyresrätt

shutterstock_88860898

När du hyr ut din hyresrätt får du inte ta ut mer i hyra än vad bruksvärdet är på lägenheten. Med bruksvärde menas en objektiv bedömning av vad den aktuella lägenheten är värd i jämförelse med likvärdiga lägenheter. Hyresnämnden löser tvister vid hyresfrågor.

Den hyra du betalar för din hyresrätt brukar oftast vara i enlighet med bruksvärdet vilket innebär att du kan ta ut samma hyra av andrahandshyresgästen. Är du osäker på om den är rätt kan du ta kontakt med hyresnämnden på din ort för att få den exakta summan. Är du medlem i hyresgästföreningen kan du också få hjälp av dem med att ta reda på bruksvärdet.

Möblerad lägenhet

För att en lägenhet ska räknas som ”möblerad” ska den som hyr lägenheten inte behöva ta med sig några möbler eller övriga inventarier alls. Det är skäligt att lägga på 10% av inventariernas begagnade värde/år på hyran. Exempelvis: Inventariernas dagsvärde (INTE inköpsvärde) är 40000 kr. 10% = 4000 kr/12 = 330 kronor att lägga till på månadshyran.

El, garage, bredband, telefon mm

Betalar andrahandshyresgästen dylika tjänster direkt till förstahandshyresgästen lägger ni de summorna på hyran. Bifoga gärna senaste betalda räkning för att ha bevis på summorna som andrahandshyresgästen ska betala. Det är dock att rekommendera att andrahandshyresgästen ordnar egna abonnemang och avtal för att undvika problem.

Hyresutveckling

Det är viktigt att notera på andrahandshyreskontraktet att hyran följer lägenhetens hyresutveckling. Om ni inte kommer överens om detta kan inte förstahandshyresgästen kräva andrahandshyresgästen på mellanskillnaden vid en hyreshöjning.

Betalning av hyran

Det bästa är om andrahandshyresgästen betalar hyran direkt till förstahandshyresgästens konto. Det är förstahandshyresgästen som är ansvarig för att hyran blir betald även under andrahandsuthyrningen. Denna kan bli uppsagd om det blir problem med betalningen till hyresvärden. Se alltid till att få ett kvitto på betalningen om hyran blir betald på annat sätt.

Vi rekommenderar att ni köper färdiga andrahandskontrakt upprättade av jurister. Då får ni garanterat den information ni behöver vid andrahandsuthyrning och avtalen alltid är uppdaterade och juridiskt korrekta. Ni kan ladda ner alla de dokument ni behöver för andrahandsuthyrning av hyresrätt på juridiska Dokument!