Beaktansvärda skäl vid andrahandsuthyrning

shutterstock_72410632

För att hyresvärden skall bevilja att du hyr ut din hyresrätt i andra hand så krävs det vanligtvis att du har beaktansvärda skäl.

Exempel på beaktansvärda skäl:

  • Arbete eller studier på annan ort
  • Att du är drabbad av sjukdom  som kräver en längre tids vistelse eller rehabilitering på sjukhus eller liknande
  • Att du vill prova på att bo tillsammans med sambo
  • Någon form av speciella familjeförhållanden som kan motivera andrahandsuthyrningen
  • Militärtjänstgöring
Hyresvärden kan neka till andrahandsuthyrningen om det finns misstanke om att andrahandshyresgästen inte kommer att sköta sig, men finns det inget som pekar på detta och skälen är beaktansvärda så har hyresvärden inte rätt att neka till andrahandsuthyrningen.

Om hyresvärden ändå inte godtar dina skäl så kan tillstånd för andrahandsuthyrning ansökas hos hyresnämnden. De lämnar vanligtvis tillstånd för ett år i taget och max tre år sammanlagt. Det finns dock undantag, exempelvis om en anställning kräver en längre periods utlandsvistelse.

Att hyra ut i andra hand utan tillstånd från vare sig hyresvärden eller hyresnämnen kan innebära att du som förstahandshyresgäst blir vräkt och att andrahandshyresgästen blir avhyst från lägenheten utan förvarning.