Andrahandsuthyrning av hyresrätt

Vid andrahandsuthyrning av hyresrätt så måste du skriva ett andrahandskontrakt med din andrahandshyresgäst.Överväger du att hyra ut din hyresrätt i andra hand under en tid? Andrahandsuthyrning av hyresrätt kräver hyresvärdens samtycke och detta bör du ansöka om skriftligt i god tid innan det är tänkt att hyresperioden skall inledas.

Hyr du ut din hyresrättslägenhet i andra hand trots att du inte har något tillstånd av din hyresvärd, så riskerar såväl du som din andrahandshyresgäst att bli vräkta.

En ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning av hyresrätt gäller endast för den person som omnämns i tillståndet och endast för utsatt tidsperiod. Om andrahandshyresgästen byts ut eller ni vill förändra hyrestiden måste en ny ansökan lämnas in till hyresvärden. Kom ihåg att även i detta fall vara ute i god tid då det annars kan bli frågan om olovlig andrahandsuthyrning om det gamla tillståndet har gått ut och andrahandshyresgästen bor kvar.

Som förstahandshyresgäst är du ytterst ansvarig för din lägenhet trots att du inte bor i den under andrahandsuthyrningen och du riskerar att bli vräkt om inte din hyresgäst sköter sig. Vi råder dig därför till att göra en grundlig undersökning av den du ämnar hyra ut till genom att ta referenser samt göra en kreditprövning.

Vi rekommenderar att du beställer de dokument du behöver för andrahandsuthyrning av hyresrätt på Juridiska Dokument!