Uthyrning av bostadsrätt

Uthyrning av bostadsrätt
Uthyrning av bostadsrätt

Lagen om uthyrning av egen bostad gäller vid uthyrning av bostadsrätt.

Uthyrning av bostadsrätt

När du hyr ut din bostadsrätt i andra hand gäller reglerna i lagen om uthyrning av egen bostad. Detta förutsatt att syftet är att din hyresgäst ska använda den som bostad. Du, som är hyresvärd och din andrahandshyresgäst kan själva komma överens om hyrans storlek. Det finns dock en lagstadgad begränsning: den överenskomna hyran får inte påtagligt överstiga kapitalkostnaden och driftskostnaderna för bostadsrätten.

Här kan ni läsa om hur ni ska räkna ut hyran: Hyra ut bostadsrätt.

Ladda ner alla de dokument som du behöver när du ska hyra ut din bostadsrätt i andra hand!

Näringsverksamhet vid uthyrning av bostadsrätt

Lagen om uthyrning av egen bostad gäller inte om uthyrningen räknas som näringsverksamhet. En person som hyr ut sin bostadsrätt som han eller hon inte behöver under en period bedriver inte näringsverksamhet. Hyr samma person ut två eller fler bostäder är det däremot frågan om uthyrning inom en näringsverksamhet. Även om det inte anses vara en näringsverksamhet så gäller lagen om uthyrning av egen bostad för den första upplåtelsen. Från och med den andra upplåtelsen gäller hyreslagens regler om andrahandsuthyrning.

Klicka här för mer information om hur du går till väga när du ska hyra ut din bostadsrätt i andra hand!