Tvister vid andrahandsuthyrning

Hyresnämnden

Tvister vid andrahandsuthyrning

De flesta tvister kan avgöras genom ett beslut i Hyresnämnden, exempelvis:

  • Om inte hyresvärden ger sitt tillstånd för hyresgästen att upplåta sin lägenhet i andra hand kan hyresnämnden godkänna ett sådant.
  • Prövning av hyresvillkoren för en bostadslägenhet.
  • Återbetalning av en oskälig hyra vid upplåtelse i andra hand av en bostadslägenhet.

Förutom ovan nämnda ärenden som går under Hyreslagen eller Bostadsrättslagen så handlägger hyresnämnden även ärenden enligt:

  • Hyresförhandlingslagen
  • Lagen om förvärv av hyresfastigheter m.m.
  • Lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.
  • Lagen om kooperativ hyresrätt och bostadsförvaltningslagen.

Kronofogden

Om hyresvärden behöver hjälp med att få ett betalningsföreläggande eller ett beslut om avhysning på grund av att hyresgästen inte har betalat hyran eller någon annan anledning så kan kronofogdemyndigheten hjälpa till.

Tingsrätten

Alla hyrestvister som inte hyresnämnden handlägger tas upp i tingsrätten, såsom:

  • Hyresgästen kräver lägre hyra pga fel och brister i läghenheten eller exempelvis störande grannar.
  • Hyresvärden kräver ersättning av hyresgästen för onormalt slitage på lägenheten.
  • Hyresvärden kräver ersättning av hyresgästen om det var dåligt flyttstädat vid hyresperiodens slut

Om man förlorar en tvist i tingsrätten kan man bli tvungen att betala motpartens rättegångskostnader. Kom därför ihåg att se över rättsskyddet i dina försäkringar!