Obestånd

ObeståndObestånd är detsamma som insolvens. En gäldenär som inte kan betala sina skulder är insolvent om denna oförmåga inte är tillfällig.