Kallhyra

Kallhyra – När man inte räknar in driftskostnader (exempelvis el, värme och vatten) för boendet i hyran så kallas det för kallhyra.