Bosättning

BosättningBosättning är den plats där en person är bosatt oavsett mantalskrivningsort.