Borgen

BorgenBorgen är ett åtagande av en person att ansvara för att annan fullgör en förpliktelse.