Besittningsskydd

Besittningsskydd innebär att hyresgästen har rätt till förlängning av hyresavtalet. Vid en uthyrning av villa gäller besittningsskyddet om hyresförhållandet har pågått i mer än två år. En hyresgäst har dock ett svagt besittningsskydd. Om du som ägare av villan vill flytta tillbaka till din villa så måste hyresgästen flytta ut.

För att undvika tvister i denna fråga rekommenderar vi att ni använder er av dokumentet avstående från besittningsskydd vid uthyrning av villa som finns att ladda ner på Juridiska Dokument.